De Altiband

De Altiband is een drumband voor mensen met een verstandelijke beperking en onze bandleider is Bert Koster uit Meppel. De leden hebben er veel plezier in. Er wordt gespeeld op trommels, sambaballen, tamboerijn, bongo en bekken en de bandleider begeleidt het geheel op keyboard.

Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd in de locatie Eekhorstweg 4, 7942 JC Meppel. De repetitie begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Met regelmaat verzorgt de Altiband een optreden.

Jaarlijks geeft de band een donateurs concert.

Voor het laatste nieuws kijkt u bij Nieuwtjes. Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen,
op- of aanmerkingen neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting de heer F, Wit, tel. 0521-511399

("Onze fotograaf doet altijd zijn uiterste best om de privacy van de deelnemers van de Altiband en haar bezoekers te respecteren. Mocht u desondanks een foto aantreffen die u stoort, stuur dan even een berichtje aan het bestuur zodat wij het probleem op kunnen lossen.")


Laatste Nieuws:

Nieuws van de bestuurstafel.

GEVOLGEN CORONA VOOR DE ALTIBAND.

In de bestuursvergadering van maandag 7 september 2020 heeft het bestuur de voortgang van de repetities op de woensdagavond besproken.

Unaniem is besloten de repetities tot en met januari 2021 af te zeggen.

Het bestuur kan en wil niet de verantwoordelijkheid dragen voor eventuele besmettingen, ook niet wanneer we de leden opdelen in twee groepen.
Dit bericht zal bij veel leden een gevoel van teleurstelling oproepen, zo niet een lichte vorm van boosheid. Toch moet dit door begeleiding, ouders en ons als bestuursleden uit te leggen zijn.

Het is helaas niet anders, een bittere realiteit.
Ook Cosis, waar wij de repetitieruimte kunnen gebruiken ondersteunt ons standpunt.
In de praktijk blijkt dat steeds meer sprake is van een verzadiging.

'' Hier bij ons merk je er niets van”,

“ In de supermarkt ontsmetten mensen hun handen en karretje toch ook niet meer”,

“ Jullie moeten er niet zo zwaar aan tillen”.


Allemaal uitspraken, die je aanhoort en probeert te weerleggen.
Het corona gevaar is er nog steeds en we zijn er nog lang niet vanaf.

Het bestuur hoopt dat iedereen, die betrokken is bij de Altiband, begrip heeft voor ons standpunt en we hopen zo snel mogelijk met beter nieuws te kunnen komen.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Frans Wit


Schenkingen

De Stichting Altiband is goedgekeurd als ANBI-instelling. Wat houdt dat nu precies in ?

Als iemand een bedrag aan de Stichting Altiband wil schenken, hoeft de Stichting Altiband daar van geen schenkingsrecht te betalen. De schenker kan dit bedrag eventueel aftrekken als gift in zijn belastingaangifte, rekening houdende met de drempel. Deze drempel is 1% van zijn inkomen.

Echter er bestaat een mogelijkheid om dit te omzeilen. Wanneer men voor een periode van minstens 5 jaar een overeenkomst sluit met de Stichting Altiband, waar bij men ieder jaar een vast bedrag schenkt aan de stichting mag men het gehele bedrag van de aangifte aftrekken. Er bestaat dan geen drempel.

De formulieren staan op de pagina onder de knop “Schenkingen”.

Het bestuur informeert U graag over de mogelijkheden. Wij helpen U eventueel thuis bij het invullen van de formulieren.Altiband zoekt en spaart plastic doppen voor Rianne.
 
De Altiband kent vele sponsoren en mensen, die de Altiband waarderen en graag komen bij de optredens onder leiding van Bert Koster.
Altijd kan het bestuur een beroep doen op vrijwilligers en sponsoren. Een goed gegeven.
Maar nu kunnen we wat terugdoen.
Het bestuur en de leden vragen Uw medewerking om plastic doppen te willen verzamelen om Rianne Dekker te helpen bij het verzamelen van zoveel mogelijk plastic doppen.
Doppen van frisdrankflessen, limonadeflessen, pindakaas, chocopasta noem maar op, alle plasic doppen zijn gewild.

Rianne wil zo de aanschaf en trainingskosten van blindengeleidehonden mogelijk helpen maken.
 
U kunt de doppen meegeven aan een van de leden van De  Altiband en bij grote hoeveelheden halen wij het bij U op.
Hoe meer doppen we met elkaar verzamelen, des te groter de kans een medemens te helpen.
 
U kunt ook buren, verenigingen en familie vragen mee te sparen.
 
Graag zelfs.