foto8.jpg

Exploitatie 2016.

 

STICHTING ALTIBAND.          
EXPLOITATIEREKENING 2016          
  begroot   Exploitatie   begroot
INKOMSTEN jaar 2016   jaar 2016   jaar 2017
           
Kontributie € 4.200,00   € 4.200,00   € 4.000,00
Rente € 50,00   € 20,91   € 25,00
Vergoeding optredens € -   € 2.250,00   € 1.250,00
Donaties € 950,00   € 1.114,83   € 1.025,00
Sponsoren € -   € 1.250,00   € 1.250,00
Giften € 1.000,00   € 3.457,43   € 1.250,00
Subsidie Gemeente Meppel € -   € 1.782,00   € -
Concert de Poele € -   € 808,50   € -
Inleggelden leden € -   € 405,00   € -
Tekort (negatief saldo) € 3.050,00       € 1.400,00
           
  € 9.250,00   € 15.288,67   € 10.200,00
UITGAVEN          
           
Kosten administratie € 700,00   € 731,73   € 850,00
Bankkosten € 150,00   € 166,87   € 150,00
Kantoorbehoeften/drukwerk € 100,00   € 460,47   € 150,00
Kosten verzekeringen € 400,00   € 440,65   € 450,00
Kosten KvK/Website € 50,00   € 39,00   € 50,00
Representatiekosten € 500,00   € 1.527,06   € 750,00
Onkosten optreden € -   € 188,80   € -
Afschrijving uniformen € 250,00   € 280,00   € 280,00
Afschrijving instrumenten € 700,00   € 846,22   € 800,00
Afschrijving inventaris/koffiezetapp. € -   € 150,00   € 250,00
Repetitiekosten € 200,00   € 161,82   € 200,00
Onderhoud uniformen € 150,00   € -   € 100,00
Onderhoud instrumenten € 300,00   € -   € 250,00
Kosten concert De Poele € -   € 1.201,66   € -
Stallingskosten aanhanger € 50,00   € 67,50   € 120,00
Kosten deelname DMD € 200,00   € 96,66   € 50,00
Vergoeding muzikaal leider € 4.500,00   € 4.770,00   € 4.750,00
KM-vergoeding muzikaal leider € -   € 62,50   € -
Kosten sponsoren € -   € 382,20   € -
Extra toevoeging reservefonds € 1.000,00 ** € 1.000,00 ** € 1.000,00
Overschot (positief saldo)     € 2.715,53    
  € 9.250,00   € 15.288,67   € 10.200,00
           
** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn          
aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen          
           
           

 

 

Webdesign Calimo webdesign