foto5.jpg

Balans 2016

 

           
BALANS PER 1-1-2016          
           
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"    
           
           
Bank € 189,42   Eigen vermogen € 2.848,24  
Spaarrekening € 5.502,35   Reserveringsfonds € 5.966,53  
Instrumenten € 2.180,00   Te betalen bedragen € 682,00  
Uniformen € 980,00        
Inventaris € 600,00        
Te vorderen donaties € 45,00        
           
           
           
  € 9.496,77     € 9.496,77  
           
           
           
BALANS PER 31-12-2016          
           
           
           
Bank € 4.075,80   Eigen vermogen € 5.782,86  
Spaarrekening € 4.523,26   Reserveringsfonds € 6.740,29  
Instrumenten € 2.836,24   Te betalen bedragen € 132,15  
Uniformen € 700,00        
Inventaris € 450,00        
Te vorderen donaties € 20,00        
Te vorderen sponsorbijdrage € 50,00        
           
           
  € 12.655,30     € 12.655,30  
           
           
           

 

Webdesign Calimo webdesign