foto3.jpg

Balans 2017

BALANS PER 1-1-2017        
         
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"  
         
         
Bank  €    4.075,80   Eigen vermogen  €    5.782,86
Spaarrekening  €    4.523,26   Reserveringsfonds  €    6.740,29
Instrumenten  €    2.836,24   Te betalen bedragen  €       132,15
Uniformen  €       700,00      
Inventaris  €       450,00      
Te vorderen donaties  €         20,00      
Te vorderen sponsorbijdrage  €         50,00      
         
         
   €  12.655,30      €  12.655,30
         
         
         
BALANS PER 31-12-2017        
         
         
         
Bank  €    5.436,39   Eigen vermogen  €    5.503,89
Spaarrekening  €    4.529,99   Reserveringsfonds  €    8.121,53
Instrumenten   €    2.185,00   Te betalen bedragen  €       107,50
Uniformen  €    1.120,00      
Inventaris  €       300,00      
Te vorderen donaties  €         61,54      
Te vorderen sponsorbijdrage  €       100,00      
         
         
   €  13.732,92      €  13.732,92
         

 

 

Webdesign Calimo webdesign