foto5.jpg

Exploitatie 2017

 

STICHTING ALTIBAND.            
EXPLOITATIEREKENING 2017            
  begroot   Exploitatie   begroot  
INKOMSTEN jaar 2017   jaar 2017   jaar 2018  
             
Kontributie  €    4.000,00    €      3.850,00    €    3.700,00  
Rente  €         25,00    €             6,73    €               -    
Vergoeding optredens  €               -      €      1.435,00    €    1.000,00  
Donaties  €    1.025,00    €      1.062,33    €    1.000,00  
Sponsoren  €    1.250,00    €      1.250,00    €    1.200,00  
Giften  €    1.250,00    €      2.135,30    €    1.250,00  
Subsidie Gemeente Meppel  €               -      €      1.790,00    €               -    
Concert de Poele  €               -      €         863,00    €               -    
Inleggelden leden  €               -      €                 -      €               -    
Tekort (negatief saldo)  €    2.650,00        €    2.230,00  
             
   €  10.200,00    €    12.392,36    €  10.380,00  
UITGAVEN            
             
Kosten administratie  €       850,00    €         828,67    €       750,00  
Bankkosten  €       150,00    €         171,72    €       125,00  
Kantoorbehoeften/drukwerk  €       150,00    €         123,42    €       450,00  
Kosten verzekeringen  €       450,00    €         692,43    €       450,00  
Kosten KvK/Website  €         50,00    €           39,00    €         50,00  
Representatiekosten  €       750,00    €      1.348,68    €       750,00  
Onkosten optreden  €               -      €         134,69    €               -    
Afschrijving uniformen  €       280,00    €         458,94    €       280,00  
Afschrijving instrumenten  €       800,00    €         895,66    €       850,00  
Afschrijving inventaris/koffiezetapp.  €       250,00    €         150,00    €       200,00  
Repetitiekosten  €       200,00    €         260,37    €       175,00  
Onderhoud uniformen  €       100,00    €         126,50    €       100,00  
Onderhoud instrumenten  €       250,00    €         197,70    €       100,00  
Onderhoud inventaris  €               -      €         187,24    €               -    
Kosten concert De Poele  €               -      €      1.097,70    €               -    
Stallingskosten aanhanger  €       120,00    €         120,00    €       150,00  
Kosten deelname DMD  €         50,00    €         228,17    €       150,00  
Vergoeding muzikaal leider  €    4.750,00    €      4.200,00    €    4.800,00  
KM-vergoeding muzikaal leider  €               -      €                 -      €               -    
Kosten sponsoren  €               -      €           29,20    €               -    
Extra toevoeging reservefonds  €    1.000,00 **  €      1.000,00 **  €    1.000,00  
Overschot (positief saldo)      €         102,27    €               -    
   €  10.200,00    €    12.392,36    €  10.380,00  
             
** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn       
aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen        
             

 

 

Webdesign Calimo webdesign