Balans en Exploitatie

 

Klik op het betreffende onderwerp om de pagina te openen.
Onder de Exploitatie vindt u ook de begroting voor het volgend jaar.

Fiscaal numnmer Altiband 816649236

Balans 2020  Exploitatie 2020