foto10.jpg

Stichting Altiband


De stichting Altiband is het bestuurlijke orgaan van de drumband.

De doelstelling van de stichting is:

"Mensen met een verstandelijke beperking uit Meppel en omgeving in staat te stellen gezamenlijk te musiceren en daardoor het muzikale gevoel te bevorderen".


De taak van het stichtingsbestuur is om uitvoering te geven aan de doelstelling en zorg te dragen voor de kwaliteit en continuïteit van de drumband.
Zij schept de voorwaarden dat de leden van de band op een goede wijze en met veel plezier samen muziek kunnen maken.


Foto van de voorzitter
De voorzitter Frans Wit.


Samenstelling stichtingsbestuur.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

    Voorzitter : Dhr. F. Wit, tel. 0521-511399
    Secretaresse : Mw. E. Palland, tel. 06 29601090
    Penningmeester : Dhr. M. Otten, tel. 0522-492186

    Leden bestuur :

    Mw. J. de Ruiter tel. 06 13380567
    Mw. J. Slag tel. 06 28371288
    Dhr. A. Dekker tel. 06-10421189

 

    Webmaster en fotograaf :

   
Andre Douma

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, of suggesties neem dan contact op met
de voorzitter of een van de andere bestuursleden (zie de telefoonnummers hierboven).Webdesign Calimo webdesign