foto5.jpg

De Ziekenboeg.

Paul Poiesz is tijdens zijn verblijf in Den Haag gevallen over een bank en heeft zijn heup gebroken.
Na een operatie is Paul voor een herstelperiode van zes weken in Hengelo bij een familielid.

Paul heeft in een telefoongesprek aangegeven dat hij een kaartje heel erg op prijs stelt, zijn tijdelijk adres vindt u hieronder.

Foto van Paul

Paul Poiesz
Oelerweg 116
7555 GX Hengelo.

Schenkingsovereenkomst.

 

Met een schenkingsovereenkomst is uw gehele schenking voor de belasting aftrekbaar. In een schenkingsovereenkomst legt U vast dat U periodiek een zelfde bedrag aan de Altiband schenkt voor minimaal vijf jaar.

Het voordeel van zo`n vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift.
De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 40% of zelfs 52% van de gift aan U “terugbetaalt”.

U kunt alleen toekomstige giften opnemen in een overeenkomst. Donaties die U voor de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, mogen van de Belastingdienst niet worden meegerekend.

Kostenloos schenkingsovereenkomst opstellen.

De schenkingsovereenkomst kan direct tussen U en ons geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris. En het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn.


Hoe werkt het ?

  1. Om gebruik te maken van dit belastingvoordeel kunt U bijgaande “schenkingsovereenkomstuitprinten, invullen, ondertekenen en naar ons opsturen:

 

Stichting Altiband

t.a.v. M.Otten (penningmeester)

Leeuwerikstraat 23

7948 DC Nijeveen

Tel. 0522-492186.

 

  1. Wij voorzien de schenkingsovereenkomst van een transactienummer en handtekening en retourneren deze aan U.

 

  1. U geeft uw schenking als aftrekpost op voor de inkomstenbelasting

 

Welke gegevens vult U in op uw belastingaangifte ?

-  U kunt uw schenking als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting onder `persoonsgebonden aftrekposten’.

-  U vinkt  in box 1 bij `aftrekposten’: giften aan.

-  Vervolgens vult U het bedrag van de schenking in bij `bij bedrag van de periodieke giften’.

-  Bij `transactienummer’ vult U het nummer in dat wij hebben genoteerd op de geretourneerde overeenkomst.

-  Bij `fiscaal(RSIN) nummer’ vult U het RSIN-nummer van de Stichting Altiband in: 816649236

 

Hulp bij invullen schenkingsovereenkomst

Heeft U nog vragen of hulp nodig bij het invullen van de schenkingsovereenkomst ?

Neem contact op met penningmeester M.Otten, tel 0522-492186  

Wij komen eventueel vrijblijvend bij U thuis en helpen U bij het invullen.

 

 

 

 

 Paul Poiesz

Paul Poiesz

"Dat lijkt me leuk, een interview". Dat is de reactie van Paul op mijn vraag of hij mee wil voor een interview voor de website.
"Mag ik ook een kopie, dat kan ik dat meteen plaatsen in het blad van SVGG Steenwijk." .Paul het er duidelijk zin in en gaat er voor zitten in het lokaal naast de kantine waar de Altiband repeteert.
 Ik ben geboren in Steenwijk op de Noordersingel in 1961. Wij zijn met vijf kinderen en onze ouders. "Die ken jij toch wel Frans".  "Zeker weten, vader Gerard en moeder  herinner ik me nog goed Paul".

Mijn broer Michel woont in Finland en zit nu op zee, Jacques woont in Arnhem, Catelien ("schrijf maar net zoals je het zegt") woont in Hengelo en Hannie woont in Den Haag.
Mijn vader deed in meubels en ik hielp hem wel eens als het nodig was.
De kleuterschool heb ik bezocht in Steenwijk, daarna ben ik naar Leeuwarden gegaan, naar de Witgaard. Daar ging ik ook naar school en daarna naar De Mackayschool in Meppel.

Ik herinner me nog jou (Frans), Roelien, "Spreek je die nog wel eens?" "Doe haar maar de groeten als je haar spreekt, bedoel ik niet kwaad hoor" ." Verder weet ik niet meer, het is long  ago".
Vanuit de Mackayschool ben ik naar De Trekschuit gegaan, en toen naar De Slinger in Steenwijk. 
"Zeg Frans, wil je nog hout kopen, daar kan ik wel voor zorgen, niet duur".  Zomaar even en tussendoortje van Paul, en we gaan terug naar het gesprek.

Ik woon in de Anjelierstraat, daar woont Alie Veenstra ook.
Als hobby vind ik het schoonmaken van tegels het leukst. Dat doe ik bij mensen in de buurt, maar niet in de winter hoor. Ik doe het op de oude manier, dus krabben. Nu in de winter maak ik aanmaakhoutjes. "Die kun je wel kopen Frans"
Aan de Altiband vind ik het muziekmaken leuk. Ik speel op een bongo. Optredens doen wij ook. Dit jaar kon ik niet in De Poele zijn bij het donateursconcert. "Ik heb mij goed afgemeld hè".
Maar we spelen ook in bejaardentehuizen en in Hoogeveen.

Als ik vraag wat Paul minder leuk vindt bij De Altiband  is het antwoord :" Dat weet ik zo niet, het is de gezelligheid, die ik zoek en de ontspanning". Er hoeft volgens Paul niets te veranderen bij de Altiband.
Politiek heeft Paul niets mee, dus stappen we over naar het onderwerp "eten". 
Als ik vraag wat zijn lievelingseten is antwoordt Paul:" Maakt niets uit, we hebben kant en klare menu's, als er maar geen tomaten in zitten. Die lust ik niet, en ik krijg er blaren van"
In de weekends koken we zelf en nasi en bami staan vaak op tafel.

Over het geloof vertelt Paul dat hij Katholiek is en dat betekent dat het goed  moet gaan met iedereen. "Ik ga niet naar de kerk".
Tot slot  vindt Paul dit een leuk interview. " Ik kan nu laten zien wat de Altiband doet".

Met een stevige handdruk als afsluiting vertrekt Paul opgewekt met grote stappen naar zijn bongo.
 
 
 

Greta de Lange.

 

Greta de Lange

Tijdens de repetitie na de koffiepauze zoek ik Greta op, om met haar een interview af te nemen.
Op mijn vraag of zij weet wat een interview betekent, antwoordt Greta heel direct: "Dat heb jij ook gedaan, toen je nog meester was op de Mackayschool, weet je dat niet meer?" Greta legt het voor mij even uit. In Zwartsluis in het fietsenhok bij De Schans. Je had een cassettebandje en het ging over school.

Hier laat mijn geheugen me  in de steek, maar het klopt zeer zeker. Greta heeft een geweldig geheugen maar samen weten we niet meer in welke periode van het schoolgaan zich dit heeft afgespeeld.
Greta vertelt dat de Altiband leuk is en vertelt dit lachend. "Jij zit er ook al lang bij, want je bent al zeventig, geen jong broekie meer" Dat klopt helemaal Greta, maar jij kwam al in de landbouwschool tegenover het politiebureau op de repetities.
"Muziek maken vind ik leuk, en ik hou niet van alle soorten muziek. Nederlandstalig en de muziek van Elly en Rikkert, die spelen en zingen met gitaar. Ik heb ook een cd van "Bert Ketting.
Helaas kent Frans deze zanger niet.
 
Greta is in Zwartsluis geboren op 23 juli 1979. In de zomer op een maandag, en mijn broer en zus zijn ook in Zwartsluis geboren in het Buitenkwartier.
Via de peuterspeelzaal in Zwartsluis naar het Boemeltje in Meppel bij Joke Bloemendaal en daarna naar de Mackayschool.
Geert Veijer was er toen ook bij. Tot twintig jaar ben ik op de Mackayschool gebleven. Nu zit ik overdag hier tegenover in De Grift.
Druk met koken, koffie zetten, afwassen, boodschappen doen bij de Jumbo. Dat doen we met het busje. Ook maken we hier kaarten en cadeaulabels.

Als hobby heb ik de Altiband voor het muziek maken en ik zwem ook graag in bad Hesselingen in Meppel. Overdekt en bij Trebokama.
Mijn begeleidster is Anna Soer. Straks ga ik weer naar de bijbelclub in Hasselt, nu nog niet.
Als ik Greta vraag naar haar lievelingseten is het antwoord heel duidelijk. " Spruiten met aardappelen, stukjes ui, champignons en spekkies"
Dat zal smaken.
 
Bij de Altiband hoeft er volgens Greta niets te veranderen. Alle instrumenten vind ik mooi.
Vrienden en vriendinnetjes heeft Greta niet, "Ik ben vrijgezel en dat bevalt me wel. Niks geen gedoe". Mooi uitgelegd Greta.
 
Op vakantie ben ik naar Texel geweest en dit jaar ga ik naar Ameland met Stichting Poldermaat. "Ik wacht nog op de post".
Frans vraagt hoe Greta het vervoer heeft geregeld op de woensdag naar de repetities. "Mijn moeder en de tante van Michel Schra rijden ons". Dat vind ik leuk want dan komt mijn moeder nog eens ergens, maar ze rijdt niet als het glad is.
 
Tot slot vraag ik Greta of ze dit een leuk gesprek vond. Dit is de eerste keer en ik vind het leuk.
 
Met een blij gezicht zetten we de stoelen onder tafel. De muziek roept.
 
 

Exploitatie 2017

 

STICHTING ALTIBAND.            
EXPLOITATIEREKENING 2017            
  begroot   Exploitatie   begroot  
INKOMSTEN jaar 2017   jaar 2017   jaar 2018  
             
Kontributie  €    4.000,00    €      3.850,00    €    3.700,00  
Rente  €         25,00    €             6,73    €               -    
Vergoeding optredens  €               -      €      1.435,00    €    1.000,00  
Donaties  €    1.025,00    €      1.062,33    €    1.000,00  
Sponsoren  €    1.250,00    €      1.250,00    €    1.200,00  
Giften  €    1.250,00    €      2.135,30    €    1.250,00  
Subsidie Gemeente Meppel  €               -      €      1.790,00    €               -    
Concert de Poele  €               -      €         863,00    €               -    
Inleggelden leden  €               -      €                 -      €               -    
Tekort (negatief saldo)  €    2.650,00        €    2.230,00  
             
   €  10.200,00    €    12.392,36    €  10.380,00  
UITGAVEN            
             
Kosten administratie  €       850,00    €         828,67    €       750,00  
Bankkosten  €       150,00    €         171,72    €       125,00  
Kantoorbehoeften/drukwerk  €       150,00    €         123,42    €       450,00  
Kosten verzekeringen  €       450,00    €         692,43    €       450,00  
Kosten KvK/Website  €         50,00    €           39,00    €         50,00  
Representatiekosten  €       750,00    €      1.348,68    €       750,00  
Onkosten optreden  €               -      €         134,69    €               -    
Afschrijving uniformen  €       280,00    €         458,94    €       280,00  
Afschrijving instrumenten  €       800,00    €         895,66    €       850,00  
Afschrijving inventaris/koffiezetapp.  €       250,00    €         150,00    €       200,00  
Repetitiekosten  €       200,00    €         260,37    €       175,00  
Onderhoud uniformen  €       100,00    €         126,50    €       100,00  
Onderhoud instrumenten  €       250,00    €         197,70    €       100,00  
Onderhoud inventaris  €               -      €         187,24    €               -    
Kosten concert De Poele  €               -      €      1.097,70    €               -    
Stallingskosten aanhanger  €       120,00    €         120,00    €       150,00  
Kosten deelname DMD  €         50,00    €         228,17    €       150,00  
Vergoeding muzikaal leider  €    4.750,00    €      4.200,00    €    4.800,00  
KM-vergoeding muzikaal leider  €               -      €                 -      €               -    
Kosten sponsoren  €               -      €           29,20    €               -    
Extra toevoeging reservefonds  €    1.000,00 **  €      1.000,00 **  €    1.000,00  
Overschot (positief saldo)      €         102,27    €               -    
   €  10.200,00    €    12.392,36    €  10.380,00  
             
** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn       
aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen        
             

 

 

Webdesign Calimo webdesign