foto9.jpg

 

Exploitatierekening 2020

           
STICHTING ALTIBAND.          
EXPLOITATIEREKENING 2020          
  begroot   Exploitatie   begroot
INKOMSTEN jaar 2020   jaar 2020   jaar 2021
           
Kontributie  €          3.750,00    €            3.650,00    €          3.650,00
Rente  €                  -      €                  0,26    €                  -  
Vergoeding optredens  €          1.000,00    €               250,00    €             500,00
Donaties  €             980,00    €               980,60    €             950,00
Sponsoren  €          1.100,00    €            1.150,00    €          1.150,00
Giften  €          1.700,00    €            1.202,01    €          1.500,00
Subsidie Gemeente Meppel  €                  -      €            1.721,02    €                  -  
Concert de Poele  €                  -      €                    -      €                  -  
Inleggelden leden  €                  -      €                    -      €                  -  
Tekort (negatief saldo)  €          2.565,00    €                    -      €          1.225,00
           
   €        11.095,00    €            8.953,89    €          8.975,00
UITGAVEN          
           
Kosten administratie  €             750,00    €               216,68    €             750,00
Bankkosten  €             200,00    €               167,07    €             120,00
Kantoorbehoeften/drukwerk  €             250,00    €               254,88    €             250,00
Kosten verzekeringen  €             895,00    €               901,49    €             895,00
Kosten Website  €               70,00    €                 69,00    €               70,00
Representatiekosten  €          1.000,00    €               803,67    €          1.000,00
Onkosten optreden  €                  -      €                    -      €                  -  
Afschrijving uniformen  €             740,00    €               745,00    €             600,00
Afschrijving instrumenten  €             430,00    €               435,00    €             100,00
Afschrijving inventaris/koffiezetapp.  €               70,00    €                 75,00    €               70,00
Repetitiekosten  €             200,00    €                 71,04    €             200,00
Onderhoud uniformen ( + waskosten)  €             100,00    €                    -      €             100,00
Onderhoud instrumenten  €             150,00    €                    -      €             100,00
Onderhoud inventaris (koffiezetapparaat)  €                 -      €                    -      €                  -  
Kosten concert De Poele  €                 -      €                    -      €                  -  
Stallingskosten aanhanger  €             120,00    €               120,00    €             120,00
Kosten deelname DMD  €             120,00    €                    -      €             100,00
Vergoeding muzikaal leider  €          5.000,00    €            3.450,00    €          3.500,00
KM-vergoeding muzikaal leider  €                -      €                  -      €                  -  
Kosten sponsoren/aanhanger  €                -      €                  -      €                  -  
Extra toevoeging reservefonds  €          1.000,00    €            1.000,00 **  €          1.000,00
Onkosten donateurs  €                -      €                 72,80    €                  -  
Overschot (positief saldo)      €               572,26    
   €        11.095,00    €            8.953,89    €          8.975,00
           
** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn     
aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen      
           

 

Balans 2020

STICHTING ALTIBAND MEPPEL        
           
        Blad 1  
BALANS PER 1-1-2020          
           
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"    
           
           
Bank  €    3.009,38   Eigen vermogen  €       179,40  
Spaarrekening  €    4.532,80   Reserveringsfonds  €  10.696,53  
Instrumenten  €       730,00   Te betalen bedragen  €        16,25  
Uniformen  €    2.085,00        
Inventaris  €       215,00        
Te vorderen donaties  €        70,00        
Te vorderen contributie   €       250,00        
           
           
   €  10.892,18      €   10.892,18  
           
           
           
BALANS PER 31-12-2020          
           
           
           
ABN/AMRO  €  47,93-   Eigen vermogen  €        518,34-  
Rabobank  €  10.141,12   Reserveringsfonds  €    12.951,53  
Instrumenten   €       295,00   Te betalen bedragen  €             -    
Uniformen  €    1.340,00        
Inventaris  €       140,00        
Te vorderen donaties  €        65,00        
Te vorderen sponsorbijdrage  €       200,00        
Te vorderen contributies   €       300,00        
           
   €  12.433,19      €    12.433,19  
           
           
           

 

Hilco Boessenkool.

 

Met een vragende glimlach loopt Hilco voor aanvang van de wekelijkse repetitie mee voor het interview.
Jannie Roo is geïnteresseerd en loopt gezellig mee naar de ruimte naast ons "pauze onderkomen".
Hilco en ik moeten eerst Jannie uitleggen wat we van plan zijn en haar richting de repetitieruimte begeleiden. Omkijkend vertrekt ze met een veelzeggende blik.

Wij kunnen aan ons vraaggesprek, interview beginnen en Hilco vertelt dat hij in Rouveen woont bij Moeders in de boerderij en dat broer Klaas met zijn gezinnetje daar ook woont.
Geboren op zeventien augustus 1978 en eenenveertig jaar op de teller.
Ik vraag Hilco of hij nu een echte Staphorster of Rouvener is. Het antwoord is heel duidelijk. "Ik ben Rouvener, en het verschil met Staphorst is, dat in Rouveen men minder streng is". Op de vraag wat dat inhoudt, legt Hilco uit dat het met het geloof heeft te maken.

Geboren in Rouveen en zijn schoolloopbaan brengt Hilco in Meppel door op de Mackayschool. Lachend halen we mooie herinneringen op, o.a. Het Kerstspel met levende have, als schaapies en een pony. Zelfs de naam herinnert Hilco zich nog van deze makke viervoeter.
Op twintig jarige leeftijd het onafwendbare afscheid van school en een vervolg op zorgboerderij Refaja in Echten bij boer Anne. Momenteel druk met het opruimen van de herfstbladeren en in de zomer  werken op de Kobota. Vragende blik mijnerzijds wordt beantwoord met een heldere uitleg. Een Kobota is een kleine tractor met een blooter. Met deze combinatie maait Hilco gras. Het gras wordt niet opgeraapt, maar blijft fijn versnipperd achter als bemesting.

Hilco helpt ook met het opfokken van kalveren, die na verloop van tijd verkassen naar de buurman. Als ze groot zijn worden het melkkoeien.
Houtkloven staat ook op het dagelijkse programma. Je kunt er maar druk mee zijn, en gelukkig vindt Hilco zijn werk machtig mooi.
Als hobby besteedt Hilco veel tijd aan het programma Farmer. Is een spel gebaseerd op alles wat zich afspeelt op en rond de boerderij. Een groter plezier kun je hem niet doen met als achtergrond het opgroeien op een boerderij. Gras inzaaien, werken met de cultivator, ploegen en tractorrijden, alles is mogelijk. Maar ook de Altiband maakt onderdeel uit van zijn vrijetijdsbesteding.

Elke woensdagavond naar de repetitie, waarbij Moeder en Henk om de week optreden als chauffeur voor de deelnemers uit Staphorst en Rouveen. Mooi geregeld,Hilco.
De trommel heeft Hilco lang bespeeld en nu worden de drie trommels naast elkaar op een standaard bewerkt. Het dure woord is een rontoton. Een pracht instrument. Wij beschikken over twee van deze instrumenten , die Hilco en Björn bespelen.
Optredens vind ik ook mooi maar bij het vijfenveertigjarig jubileum in de Poele was ik wel wat zenuwachtig. Dat kwam door het lied van Jannes dat ik mocht zingen: "Een beetje meer". Begrijpelijk dat zenuwen meespeelden, maar het ging hartstikke goed. Een dikke duim.

Af en toe mag er wel wat zachter gespeeld worden, want anders kom ik er niet bovenuit als ik mijn favoriete lied ga zingen.
In de pauze zit ik aan tafel met Harry, Marloes en Gerben, dan kletsen we wat bij met een kop koffie. Vandaag een traktatie erbij omdat Jinny als bestuurslid haar verjaardag viert.
Het voorkeursrecept  bij eten wordt een broccolistamppot schotel met vlees, door Moeders klaargemaakt met als toetje en kop yoghurt. Klinkt goed Hilco en complimenten aan de kok. Pizza en en patatje met frikadel scoren ook hoog.

Hilco droomt er wel eens van om een boerderij te runnen met alles er omheen, hij wil dan ook chauffeur op een grote tractor zijn. Een vorm van samen zingen met Ancora wil Hilco ook wel.
Wanneer we spreken over een dagje uit naar keuze, is de nieuwe dierentuin in Emmen favoriet. Moeder, Klaas en Gerwin worden ook uitgenodigd.
Op de vraag wanneer Hilco voor het laatst gelachen heeft, "Nu, omdat ik Ancora leuk vind en graag met hun wil zingen".
Op de slotvraag of Hilco ook wat zenuwachtig was voor dit vraaggesprek is het antwoord kort en helder: "Nee, ik ken je toch".

Een mooie afsluiting Hilco.

 

 

 
 

Jubileum Bert Koster.

Bert1     

Tijdens het jaarlijks “donateursconcert” in De Poele heeft het bestuur in samenwerking met de leden van De Altiband onze muzikaal leider Bert Koster “in het zonnetje” gezet.
Reden hiervoor was het gegeven dat Bert Koster al meer dan vijftien jaar verbonden is met De Altiband.
Als opvolger van Willem Spans was de start een sprong in het diepe. Nadat Willem Spans te kennen had gegeven te stoppen, moest het bestuur hard aan het werk om een opvolger te vinden.

Via een contact in Zuidwolde werd Bert benaderd om de repetities en de optredens muzikaal te gaan leiden.
De praktijk heeft uitgewezen dat zowel Bert Koster als alle leden een prima samenwerkingsverband hebben gerealiseerd.
Gedreven, enthousiast en in voor nieuwe dingen begint Bert aan zijn carrière bij De Altiband.

Nederlandstalige liedjes, meezingers, een Ierse ballade, begeleidt door Björn als tapdanser, André Hazes, Marco Borsato, Jannes, Frans Bauer worden vertolkt door Michel, Jacco, Luca, Björn en Hilco. Zelfs een mondharmonica medley met Ilona behoort tot de mogelijkheden.
Het bestuur is ervan overtuigd dat de repetitieavonden en de optredens een grote plaats innemen in het dagelijks leven van de deelnemers en Bert, “Er wordt naar uitgekeken”.

Ook naast het muzikale aspect is er ook ruim aandacht voor de sociale contacten in de pauzes. Samen koffie drinken, even bijkletsen met elkaar, of Bert even benaderen of er na de koffie ook gezongen gaat worden.
Alle reden om Bert in aanwezigheid van een volle zaal te bedanken voor zijn belangrijke rol binnen De Altiband.

Een toespraak(je) van de voorzitter, een pracht T-shirt met opschrift, gelukkig paste dit shirt goed om dat grote lijf van Bert, en aan het eind de grote verrasssing. Een groot schilderij waarop alle leden waren vastgelegd. Alice Kroes uit Nijeveen heeft zich kunnen uitleven op het schildersdoek en Bert Koster was zichtbaar geraakt, zo niet ietwat ontroerd met zijn “Nachtwacht”.

De bekende bos bloemen ontbrak niet en terecht werd Bert zijn vrouw bij deze huldiging betrokken.
Een geweldige avond voor leden, aanwezigen, bestuur en Bert.

Voorlopig zijn we nog niet van Bert af. Woorden die de jubilaris zelf sprak aan het eind van de avond, en als bestuur houden we je eraan.

   

 

 

Jan van der Boon

 

 

Als Jan meeloopt naar de ruimte naast ons koffielokaal, verontschuldig ik me voor het feit dat ik twee geleden deze afspraak maakte en niet op de repetitie was.
Jan lacht en zegt: "Je had het wel beloofd, maar dat geeft niks hoor". Een korte trip naar de dochter was hier debet aan.
Ik vraag Jan naar zijn geboortedatum en zonder aarzelen noemt Jan de datum van zeventien april 1965. Wil je ook mijn geboorteplaats weten?  "Ommen, maar daar is nu alles heel erg veranderd, vergeleken met toen".
Vroeger kon ik er veel wandelen, maar door de nieuwbouw kan dat niet meer". "Ik heb er vijf jaar gewoond en toen verhuisd naar 't Polletje in Olst, daarna naar Kampen naar wonen in de Reeve.

Als ik Jan vertel dat ik daar een zomer een zaterdagmiddagactiviteit verzorgde, vraagt Jan:  "Dan ken je die en die ook wel". Vanuit Kampen gaat Jan de IJsselbrug over en neemt zijn intrek in Huize Meerburg in IJsselmuiden, ik was toen negen jaar. Vanuit IJsselmuiden op pad naar Zuidwolde naar woonvorm de Marke. Hier heb ik een eigen kamer. "Weet je Frans, ik kwam er op zestien april in, en op zeventien april ben ik jarig" . Er is toen voor mij gezongen. Tegenwoordig woon ik  in de Beatrixlaan en ben eg tevreden.
Jan lacht als ik zeg dat hij de kunst van het verhuizen wel onder de knie heeft.

Overdag werkt Jan bij het bedrijf Stark, een bedrijf dat voor defensie werkt en voedselpakketten levert.
Als hobby aan de orde komt als vrijetijdsbesteding begint Jan te glunderen. Enthousiast vertelt hij over zijn modeltreinen, de bekende merken Fleischmann n Märklin zijn vertrouwde namen voor Jan. Op zijn slaapkamer heeft hij een opstelling met talloze treinen en wagons. "Niet te tellen zoveel".
Muziek maken bij de Altiband wordt genoemd, omdat het maken van muziek leuk is, en zeker de vast plaats achter de grote trom. Past ook wel een beetje bij het postuur van Jan.
Optredens kijkt Jan naar uit en het grote feest in de tent in Pesse met René Karst en Jannes staat vers in het geheugen.

De gezelligheid en de lol die we met elkaar hebben en met Bert Koster zijn belangrijk voor Jan.
Ik noem nog even het optreden op de verjaardag van Jan in Zuidwolde een paar jaar geleden. "Dat was mooi hè, met familie en de mensen van de Altiband"
Bij de Altiband hoeft niets te veranderen, maar Jan noemt de aanschaf van een aantal pauken verantwoord. "Daar zou ik wel eens op willen spelen" . Wie weet.

Op  de vraag of Jan wel eens droomt en waarover zijn we gauw klaar. "Vaak nare dromen en daar zeg ik liever niets over"
We gaan een dag op stap, en Jan mag zeggen met wie hij heel graag een dag op pad wil, waarbij ik uitleg, dat alles betaald wordt. "Ik ga zelf en ga naar het spoormuseum in Utrecht". "Ik wil ook nog wel een  lied zingen samen met Frans Bauer". "Voor de toekomst zoeken we met de leiding nog een maatje, die met mij mee wil op stap".

Ik leg Jan een moeilijke vraag voor maar die wordt snel beantwoord. "Jan, als ik zeg dat jij een kerel bent met twee gezichten, wat bedoel ik daarmee".  " Van nature ben ik opgewekt, maar dat wordt anders als er ruzie is". "Als er te hard gespeeld wordt, en ik zeg er wat van en er gebeurt niets, dan word ik boos". " Maar Frans ik heb een hekel aan ruzie".
Voorkeur voor eten gaat uit naar nasi met alles erop en eran. Moet niet scherp zijn, maar wel met sate en een ei erop. Snert staat ook hoog het lijstje maar Jan noemt wel even de gevolgen van teveel snert eten. Zijn glimlach spreekt boekdelen. Droge kwark en zure yoghurt mogen in de keuken blijven.

Jan heeft voor het laatst gelachen bij de repetitie, toen Bert Koster de boel op stelten zette.
Het optreden in de Poele een paar weken terug was een succes, "Gaaf en zoveel mensen,"

Tot slot stellen we samen vast dat Jan al een dertig jaar lid is van de Altiband en dat er voorlopig geen eind komt aan het lidmaatschap.

"Veel te mooi en te gezellig!".

Een mooie afsluiting Jan.

 

 

Webdesign Calimo webdesign